Met TIFA Play gaan we in op diverse vaardigheden van een speler, namelijk handelingssnelheid, techniek, passing precisie, nauwkeurigheid, beweeglijkheid, reactievermogen en overzicht.