Voetbalschool Rotterdam

TIFA Football School stelt de individuele ontwikkeling van elke speler voorop. Bij TIFA Football School staan we voor techniek training met de focus op functionele techniek. Naast het technische aspect hechten we ook veel waarde aan motivatie, zelf geloof en mentaliteit. Dit keert allemaal terug binnen onze les filosofie en/of korte gesprekken met de spelers.

We werken volgens de TIFA DNA filosofie die zich richt op:

TECHNIEK TACTIEK PERSOONLIJKHEID FYSIEK.

De les stof is hier op ingesteld.

TOTIS-test

Voordat wij een speler aannemen, zal hij of zij een TOTIS-test (TIFA Objectieve Talent Identificatie Systeem) moeten afleggen. Dit om het hoge niveau en de kwaliteit van de trainingen te waarborgen. Na de TOTIS-test volgt een evaluatie, waarna TIFA Football School de speler categoriseert in 1 van de 6 categorieën die aansluiten op zijn of haar huidige niveau. Indien de speler niet op het gewenste TIFA-niveau zit bieden wij initieel een 10-daagse programma aan. TIFA Football School hanteert kleine groepssessies met maximaal acht spelers per trainer. Onze categorieën gaan primair uit van niveau en niet van leeftijd.

Voetbalscholen in Nederland

De opkomst van voetbalscholen is een voorbeeld van zowel commercialisering (vermarkting) van de sport, als professionalisering (inzet van betaalde krachten). Boessenkool, Van Eekeren & Lucassen (2008) vatten deze twee ontwikkelingen samen onder de noemer economisering van de sport. Het meerjarenonderzoek De sportvereniging: tussen traditie en transitie richt zich vooral op de inbedding van sportverenigingen binnen de samenleving. Sportverenigingen worden gezien als indicatoren van sociale cohesie binnen Nederland (zie Putnam, 2000). De vraag is echter in welke mate de inbedding van sportverenigingen in de samenleving verdwijnt onder druk van commercialisering van het sportaanbod die voetbalscholen met zich meebrengen.

 

 

Van Bottenburg (2007) ziet de traditionele vereniging als aanbieder van vier functies: Het beschikbaar stellen van accommodaties, het organiseren van competities, het aanbieden van trainingen en het creëren van gelegenheden voor ontmoeting en gezelschap. Tegelijkertijd stelt hij dat al deze vier functies zowel intern als extern onder druk staan, omdat ze in toenemende mate worden aangeboden door commerciële voetbalscholen, die zich met name richten op individuele activiteiten.

 

Een ander component is het feit dat commerciële voetbalscholen beter in staat zijn in te spelen op de wensen van consumenten. Zij worden immers geleid door ondernemers en managers, die een bedrijfsmatige aanpak gebruiken (Lucassen, Van Bottenburg, & Van Hoecke, 2007). Deze bedrijfsmatige aanpak houdt in dat men zo veel mogelijk kan en wil inspelen op de veranderende vraag van de markt. Innovatie is daardoor een vereiste. Inzet van professionals kan hierbij erg bruikbaar zijn. De inzet van professionals betekent bovendien dat innovatie, duurzaamheid en schaalvergroting eenvoudiger zijn op te nemen binnen de organisatie. Professionals zijn immers flexibel inzetbaar. Daarentegen zijn vrijwilligers over het algemeen beperkt in de beschikbare tijd.

Post a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *